Palata Narodne banke izgradjena je 1889. godine, a dogradjena izmedju 1922. i 1925. po projektu arhitekte Konstantina A. Jovanovića za upravno-administrativnu zgradu Narodne banke Kraljevine Srbije, odnosno Jugoslavije.