Spomenik kulture od velikog značaja

Kralja Petra 12, Stari grad

link na mapu

Palata Narodne banke izgradjena je 1889. godine, a dogradjena izmedju 1922. i 1925. po projektu arhitekte Konstantina A. Jovanovića za upravno-administrativnu zgradu Narodne banke Kraljevine Srbije, odnosno Jugoslavije. Podignuta je na nepravilnoj parceli kao slobodnostojeća gradjevina. Dogradnjom je dobila formu zatvorenog bloka sa unutrašnjim dvorištem. Iako se sastoji iz dva korpusa, starijeg i novijeg, etapna gradnja se uočava samo u osnovi prizemlja u kojoj su se pojavila dva reprezentativna prostora – prvobitni hol s monumentalnim dvokrakim stepeništem i novoizgradjena šalter sala. Dok je u arhitektonskoj kompoziciji fasada dat jedinstven karakter sadržaja, dotle je diferenciranje programa izvršeno u dispoziciji osnova. Raspored prostorija ostvaren je jednotraktno, nizanjem oko centralnog dvorišta. Prostorije su, zavisno od funkcije pojedinih službi banke, smeštene po etažama u hijerarhijskom redu od reprezentativnih ka poslovnim. Narodna banka je jedan od najčistijih primera akademskog stila kako u obradi eksterijera tako i enterijera. Etapnost gradnje vidljiva u osnovi ne uočava se u obradi fasada upravo zahvaljujući doslednosti u primeni akademskog metoda. Fasada je raščlanjena superponiranjem spratova. Rustično obradjeno prizemlje odeljeno je od spratova jakim podeonim vencem. Spratovi su diferencirani različitim tretmanom prozora i njihovim oblikovanjem. Fasadu završava naglašeni zupčasti krovni venac sa atikom. Enterijer banke je takodje stilski dosledno izveden. Iako je nastao u razmaku od gotovo četiri decenije, ujednačeno je obradjen s neznatnim razlikama u upotrebljenoj dekoraciji. Reprezentativni holovi osvetljeni staklenim lanternama bogato su polihromno obradjeni primenom različitih materijala – kamena, keramičkih pločica, štuko i slikane dekoracije. Centralno mesto zauzima skulptura, personifikacija Srbije, rad vajara Djordja Jovanovića. Nacrte za uredjenje enterijera takodje je radio Konstantin Jovanović. Zgrada Narodne banke predstavlja jedno od najboljih ostvarenja srpske akademske arhitekture, najbolji primer stila i najznačajnije delo arhitekte Konstantina A. Jovanovića.

Službeni glasnik SRS br. 14/79