Nadgrobni spomenik vojvode Pavla Cukića iz 1817. godine, lociran je sa leve strane seoskog puta koji iz centra sela vodi u „Arnautski kraj“.