Zgrada je sagradjena 1934. godine kao privatna vila Vladislava Ribnikara koji je 1944. godine poklonio Centralnom komitetu KPJ. U kući se i pre rata odvijao ilegalni rad, u njoj su boravili istaknuti revolucionari, a posle bombardovanja Beograda 6. aprila u njoj su bili sklonjeni članovi CK KPJ – Josip Broz Tito, Edvard Kardelj i drugi.