Zdanje hotela „Moskva“ bio je prvi objekat koji je obeležio buduću izgradnju Terazija