Zgrada trgovca Stamenkovića podignuta je 1907. godine prema projektu arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića.