Spomenik kulture

Kralja Petra 41, Stari grad

link na mapu

Zgrada trgovca Stamenkovića podignuta je 1907. godine prema projektu arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića. Pripada karakterističnoj grupi stambenih objekata gradjenih u Beogradu do Prvog svetskog rata, na kojima je ostvaren spoj akademske koncepcije i secesijske dekoracije. Zamišljena je kao višespratna gradjevina pravougaone osnove s centralnim dvorištem. Vertikalna podela glavne fasade postignuta je naglašenim pilastrima s karakterističnim reljefno obradjenim završetkom i dekoracijom u vidu ženskih glava, od kojih se naniže spuštaju trake geometrijskog profila. Središnji rizalit fasade, istaknut portalom nadvišenim balkonima sa ogradom od kovanog gvoždja, završava se u zoni krova dekorativno obradjenom atikom i piramidalnim kubetom. Slobodne površine fasada pokrivene su zelenim keramičkim pločicama, zbog kojih je objekat popularno nazivan „zgrada sa zelenim pločicama“. Polihromno obradjena fasada s bogatom secesijskom dekoracijom predstavlja visok domet ovog arhitektonskog stila u Beogradu.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1092/4 od 29.12.1966.