Kompleks manastira Vavedenje čine crkva Presvete Bogorodice i konak, podignuti 1937. kao zadužbina beogradske dobrotvorke Perside R. Milenković.