Ugaona zgrada, podignuta u XVIII veku, sa pravougaonim unutrašnjim dvorištem, rekonstruisana je 1801. godine.