Kuća Bogdana Gavrilovića, nastavnika Velike škole, profesora Tehničkog i Filozofskog fakulteta, rektora Beogradskog univerziteta, akademika i predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, izgradjena je krajem 1898. ili početkom 1899. godine.