Podignuta je 1885. godine kao privatna kuća trgovca Marka O. Markovića. Braća Krsmanović su kupila imanje sa kućom na Terazijama 1898. godine.