Podignuta je 1836. godine za vreme kontumackog direktora Franca Minasa, po planovima graditelja Josifa Felbera, a na mestu starije katoličke kontumacke kapele.