Studentski dom kralj Aleksandar I je sagrađen 1927/1928. godine, prema projektu ruskog arhitekte Georgija Pavloviča Kovaljevskog, za studente Beogradskog univerziteta. Koncipiran je kao slobodnostojeći objekat razuđene osnove trapezoidnog oblika koji u silueti ostvaruje masivnu kubusnu formu.