Porodična kuća podignuta 1905. godine na Kopitarevoj gradini i sačuvana zbirka predmeta u njoj predstavljaju autentično svedočanstvo o životu i radu velikog srpskog i jugoslovenskog naučnika Jovana Cvijića (1865-1927).