Hangar Starog aerodroma, izgrađen 1929. godine, jedini je sačuvani objekat nekadašnjeg aerodroma „Beograd“.