Crkva Sv. Marka u Stojniku sagradjena je u periodu od 1928. do 1932. godine, prema projektu arhitekte Petra J. Popovića.