Crkva Sv. arhanđela Mihaila i Gavrila podignuta je između 1780. i 1785. godine na mestu starijeg objekta iz XVIII veka, kao jednobrodna barokna građevina sa polukružnom apsidom, pripratom i visokim trospratnim baroknim zvonikom.