Igumanova palata podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma.