Spomenik kulture

Terazije 31, Stari grad

link na mapu

Igumanova palata podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma. Na pročelju fasade nalazi se natpis: „Zadužbina Sime Andrejevića Igumanova Prizrenca“. Sima Andrejević Igumanov (1804-1883), trgovac, otvorio je 1872. godine u Prizrenu Bogoslovsko-učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao palatu na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode. Reprezentativna gradska palata jedno je od najznačajnijih dela arhitekata Petra i Branka Krstića, ujedno i jedan od ključnih objekata na kome se ogleda proces transformacije tradicionalnog akademskog koncepta u moderni. Zamišljena je u modernizovanoj verziji srpsko-vizantijskog stila, sa širokim arkadama u prizemlju, vertikalno raščlanjenom fasadom na spratovima i dekorativnim motivom izduženog lučnog otvora. Ovaj motiv, koji svoje poreklo vodi iz srpsko-vizantijskog stila, naglašen je na uglu i suprotstavljen formalnim odlikama kasnog modernizma – mermernoj oblozi fasade, nizovima pravougaonih prozora na poslednjem spratu i jakoj nadstrešnici u prizemlju. Na vrhu zgrade prvobitno se nalazila skulptura Sime Igumanova sa siročićima, rad vajara Lojze Dolinara.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 1082/1 od 24.5.1977.