Kuća porodice Badžak nalazi se na kraju sela, na blagom uzvišenju, tako da svojim položajem dominira prostorom. Podignuta je početkom XIX veka.