Spomenik kulture

Jagnjilo, Mladenovac

link na mapu

Kuća porodice Badžak nalazi se na kraju sela, na blagom uzvišenju, tako da svojim položajem dominira prostorom. Podignuta je početkom XIX veka.

Kuća je dimenzija 15 h12 m. Temelji su zidani u lomljenom kamenu sa hrastovim gredama, konstrukcija je bondručna sa ispunom od čatme i opeke, oblepljena blatnim malterom. Krov je četvorovodni, blagog pada, pokriven ćeramidom. Tavanice su nekada u svim prostorijama bile od šašovca, dok je danas jedan deo obradjen lepom. Podovi su daščani. Stolarija je autentična. Nekadašnji doksat je zatvoren tako da je ispred ulaza formiran mali „kong“.

Svojim gabaritom, izuzetnim proporcijama u odnosu tela i krova kuće, kao i skladom tamnog i svetlog, uz upotrebljene prirodne materijale: drvo, zemlja, kamen, ova kuća predstavlja jedan od najboljih primeraka narodne arhitekture na području opštine Mladenovac.

Službeni glasnik RS br. 128/03