U nizu reprezentativnih zgrada koje su tokom treće decenije XIX veka podignute za potrebe državne uprave u prestonici novoformirane Kraljevine SHS, značajno mesto zauzima palata Glavnog generalštaba.