Grobnica se sastoji od prilaznog hodnika, predvorja i prostora za sahranjivanje sa tri banka.