Škola je podignuta polovinom XIX veka kao upravna zgrada žarkovačke opštine. Godine 1880. u nju je useljena osnovna škola i do danas je zadržala istu namenu. Zgrada je zidana od tvrdog materijala, veoma jednostavnog oblika, s dve učionice i manjim pomoćnim prostorijama. Ima prizemlje i podrum ispod jednog dela zgrade.