Zgrada Starog dvora sagradjena je izmedju 1881. i 1884. godine, prema projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog, kao privatna i službena rezidencija Milana Obrenovića, koji je 1882. godine krunisan za kralja Srbije.