Na poziv Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Marina Pavlović, arhitekta, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i dr Saša Mihajlov, istoričar umetnosti, viši konzervator Zavoda održale su predavanje Osnovi zaštite, mogućnosti i principi revitalizacije kulturnih dobara. Primer zgrade Generalštaba.