Nagrada Turistički cvet predstavlja  najznačajniju nagradu u oblasti domaćeg turizma, koja se tradicionalno dodeljuje pojedincima i pravnim licima za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i za doprinos razvoju, unapredjenju i promociji turizma.