Kuća sa ateljeom u kojoj je živeo i radio vajar Đorđe Jovanović podignuta je 1926. godine kao slobodnostojeća vila sa uređenom baštom.