Kuća je podignuta sredinom XIX veka. Pravougaone je osnove. Temelji su od lomljenog kamena. Bondručne je konstrukcije, četvorovodnog krova pokrivenog ćeramidom.