Kuća porodice Miletić, nastala sredinom XIX veka, kao jedina sačuvana kuća koja je bila u sklopu nekadašnje čaršije, neponovljivi je materijalni dokaz o društvenim i materijalnim mogućnostima i kulturnim postignućima kako prvobitnog vlasnika, tako i društva u celini.