Stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  posetili su Sarajevo i Banja Luku, radi razmene iskustva i znanja u oblasti zaštite nepokretnih kulturnih dobara i potpisivanja Memoranduma o saradnji sa JU Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijedja Sarajevo, kao i posete Republičkom Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasledja Banja Luka.