Skip to Content

Blog Archives

Evangelistička crkva – Bitef teatar u Beogradu

Evangelistička crkva – Bitef teatar, specifičnošću arhitektonskog rešenja i namene, predstavlja jedinstven primer sakralne arhitekture Beograda.

0 Continue Reading →

Evangelička crkva

Evangelička crkva u Zemunu podignuta je u periodu od 1926-1930. godine na uglu ulica Prilaz i Tošinog bunara.

0 Continue Reading →