Kuća pukovnika Elezovića je sagradjena 1927. godine prema projektu arhitekte Aleksandra Deroka, kao stambeni objekat za rentiranje.