Tipičnu beogradsku stambenu kuću prema projektu gradjevinskog inženjera Zorana Tomića poznati srpski komediograf Branislav Nušić je sagradio pred kraj svog života 1937. godine.