Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u 2012. godine ostvario saradnju sa Javnim preduzećem PTT na izdavanju prigodnih poštanskih koverti i maraka. Prigodne poštanske marke se koriste za redovan poštanski saobraćaj, a imaju namenu i u filatelističke svrhe. U okviru edicije Umetnost i arhitektura publikovane su koverte i marke sa motivima tri beogradska spomenika kulture: Telefonska centrala, Hotel „Moskva“ i Robni magazin.