Sa velikom radošću delimo sa vama vest da je knjiga dr Vladane Putnik Price „Stambena arhitektura Beograda 1918-1941“ izdavača Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i suizdavača Univerziteta u Beogradu – Filozofskog fakulteta dobila Priznanje 44. Salona arhitekture u kategoriji Publikacije.