viši snimatelj slike

Godina rodjenja: 1975.
Obrazovanje: diplomirani snimatelj slike
snezana.negovanovic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Projekti (izbor)

 • „Arhitekt Konstantin A. Jovanović“ autori Gordana Gordić i Vera Pavlović Lončarski
 • „Srednjovekovne crkve i manastiri na Kosmaju“ autor Zoran Simić
 • „Narodno graditeljstvo – spomenik kulture danas“ autor Nada Živković
 • „Katalog nepokretnih kulturnih dobara na području grada Beograda“
 • „Spomeničko nasledje starog jezgra Zemuna“ autor Aleksandre Dabižić
 • „Mesta stradanja žrtava na području grada Beograda“
 • „Skriveno blago Doma Jevrema Grujića“, autor Ivana Vesković
 • Časopisi „NASLEDjE“

Objavljeni radovi (izbor):

 • 2010 – Digitalna fotografija proces rada za potrebe fotodokumentacije kulturno-istorijskog nasledja
 • IX konferencija nove tehnologije i standardi – digitalizacija nacionalne baštine, Beograd, Srbija
 • 2010 – Zbirka fotografskih snimaka Riste Marjanovića, Snežana Negovanović, Milica Djordjević
 • Peta regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti:
 • „Novi koncepti zaštite i obnove urbanih cjelina – Integrativna konzervacija i održivi razvoj“
 • Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 Stručno usavršavanje:

 • 2011 – Kurs: KONZERVATORSKA DOKUMENTACIJA

organizatori kursa:
Visoki institut za konzeravaciju-restauraciju iz Rima (ISCR)
Centralni institut za konzervaciju u Beogradu (CIK)

Aktivnosti u okviru Društva konzervatora Srbije

 • Član Društva konzervatora od 2001. godine.
 • Izabrana za predsednika Sekcije fotografa Društva konzervatora Srbije od osnivanja, 2009. godine.
 • Član predsedništva Društva konzervatora Srbije 2012-2016. godine.

 

Padno iskustvo:
2001. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Odsek za dokumentaciju

 • – dobitnik nagrade “Vladeta Lukić” – najbolji student katedre kamere
 • – po preporuci Fakulteta dramskih umetnosti kao studentkinja generacije 2004. godine, dobitnik nagrade PODRAVKE, povodom 45. godina VEGETE, zajedno sa gospodjom Mirjanom Bobić – Mojsilović.

Objavljeni rad:

 • 2009 – Značaj fotodokumentacije u zaštiti kulturno  istorijskog nasledja

Glasnik Društva konzervatora Srbije br.34

Projekti:

Zajedno sa ostalim članovima Sekcije fotografa realizovanih nekoliko projekata:

 • 2009 – sva neophodna fotografska snimanja za izradu publikacije Svetska baština Srbija, u izdanju Ministarstva kulture Republike Srbije i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • 2010 – Preporuka o snimanju, obradi i arhiviranju digitalnih fotografija za potrebe dokumentacije o kulturnim dobrima

Izlagačka aktivnost:

 • Narodno graditeljstvo Srbije (2009)
 • Arheološko nasledje Srbije (2010)
 • Fotodokumentacija NEKAD I SAD (2011)
 • Industrijsko nasledje Srbije (2013)
 • Memorijali Velikog rata (2014)