arhitekta mlađi stučni saradnik

Godina rođenja: 1983.
Obrazovanje: Diplomirani inženjer arhitekture
rade.mrljes@beogradskonasledje.rs

PROJEKTI

 • Idejni projekat restauracije kuće u ulici Cara Dušana br. 10 u Beogradu
 • Projekat konzervacije i restauracije dela savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije na Beogradskoj tvrđavi
 • Idejni projekat sanacije i investicionog održavanja rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića
 • Projekat rekonstrukcije potkrovlja hotela „EXCELSIOR“ Ul. kneza Miloša br.5 u Beogradu
 • Projekat restauracije Rimskog bunara na gornjem gradu Beogradske tvrđave
 • Projekat konzervacije i restauracije Leopoldove kapije, Bastiona II istočnog fronta gornjeg grada Beogradske tvrđave
 • Projekat restauracije bastiona I jugoistočnog fronta Beogradske tvrđave, II faza radova
 • Restauracija fasade kuće inženjera Pavla Horvata, Ivićeva 4, Zemun

KONKURSI

 • Međunarodni konkursu za idejno urbanističko–arhitektonsko rešenje centralne zone Sremskih Karlovaca, decembar 2013.
 • Konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje banjsko-hotelskog komplekas na Paliću
 • Međunarodni konkurs za rekonstrukciju centralnog trga u Plovdivu (Bugarska)
 • Međunarodni konkurs za idejno rešenje zgrade muzeja Bauhaus-a u Desau (Nemačka)

OBJAVLjENI RADOVI

 • Skulptura lava u Parku Bukovičke Banje – Alegorija Pobede, Moderna konzervacija (3), Nacionalni komitet ICOMOS Srbija, Beograd 2015.
 • Srpska arhitektonska lingvistika i njene komparativne veze druge polovine XX veka, Zbornik radova (VI konferencija), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2015.
 • Prilog proučavanju šumadijske kuće na primeru kuće Milovanovića u Velikom Borku, Glasnik Društva konzervatora Srbije (39), Društvo konzervatora Srbije, Beograd 2015.
 • Rekonstitucija bloka između ulica Višnjićeve, Zmaja od Noćaja, Kralja Petra i Gospodar Jovanove, Nasleđe (14), Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2013.
 • Upotreba kulturnog nasleđa u regionalnoj postjugoslovenskoj ekonomsko–političkoj i međukulturnoj integraciji Republike Srbije, Zbornik (2), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010.
 • Mogućnosti rekonstrukcije i revitalizacije Starog zdanja u Aranđelovcu, Zbornik Narodnog muzeja Aranđelovac (3), Aranđelovac 2009.

 

Radno iskustvo:

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, zaposlen od marta 2011.
Stručni ispit za rad u ustanovama zaštite nepokretnih kulturnih dobara, novembar 2012.

KONFERENCIJE, SEMINARI , RADIONICE

 • Radionica „Skriveni uglovi Beograda“, Beopatrimonium – Evropa Nostra Srbija, Beograd, decembar 2015.
 • Seminar – radionica „Konzervacija sinagoge u Subotici“, Evropa Nostra Srbija, Subotica, novembar 2015.
 • VI Konferencija „Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd 2015.
 • Seminar „Prisvajanje baštine“, Centralni institut za konzervaciju, Beograd 2015.
 • Radionica konzervacije kamena, Sekcija arhitekata Društva konzervatora Srbije, Manastir Studenica 2014.
 • Seminar „200 godina tradicije u banjskom turizmu – Mogućnosti pristupa EU fondovima“, Opština Aranđelovac, Aranđelovac 2011.

NAGRADE

 • Otkupna nagrada na Međunarodnom konkursu za idejno urbanističko–arhitektonsko rešenje centralne zone Sremskih Karlovaca, decembar 2013.
 • Nagrada grada Aranđelovca „26. juli“ za arhitekturu i doprinos zaštiti kulturnog nasleđa Aranđelovca, jul 2009.

ČLANSTVO I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI
Srpski kulturni forum, Beč;
Društvo konzervatora Srbije;
Nacionalni komitet ICOMOS;
Inženjerska komora Srbije.

  JEZICI

nemački i engleski