Међународна сарадња

Међународна сарадња
У току 2004. године Завод за заштиту споменика културе града Београда остварио је сарању са:

  • Кантоналним заводом у Сарајеву, везано за радове на Бајракли џамији у
    Београду
  • Јединицом за обнову Старог моста у Мостару; организована изложба са
    предавањем у згради Скупштини града Београда
  • Рестаураторским заводом Хрватске у у Загребу, везано за проблем санације и
    рестаурације споменика Захвалности Француској на Калемегдану, вајара Ивана Мештровића
  • Музејом архитектуре у Љубљани, у циљу добијања документације за елаборат за проглашење Цркве Св. Антуна у Београду, архитекте Плечника