viši konzervator

Godina rodjenja: 1971.
Obrazovanje: Diplomirani istoričar umetnosti
irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs
Radno iskustvo:

Zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 1996. godine na poslovima: istraživanja, proučavanja i valorizacije kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, pripreme predloga za utvrdjivanje nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, izrade uslova za utvrdjivanje mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu

Reference:

Objavljeni radovi:

  • „Spomen crkva u Lazarevcu“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2014.
  • „Dom Jovana Cvijića“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2013.
  • „Saborna crkva“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, 2008.
  • Koautor teksta „Beogradska Fabrika šećera – mogućnosti i problemi rehabilitacije“, koautor Svetlana Dimitrijević, Nasledje IX, 2008
  • Tekst „Zgrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta: od manježa do savremenog teatra“, Nasledje V, Beograd, 2004.
  • „Palilulska osnovna škola“, katalog nepokretnih kulturnih dobara, ZZZSKGB, Beograd, 2016.

Ostalo:

  • Učesnik tribine organizovane u okviru izložbe Dani Starog sajmišta u Beogradu (Narodni muzej 2006. godine)
  • Saradnja sa sveštenstvom Srpska pravoslavne crkve i izrada dosijea sakralnih objekata za spomenike kulture.
  • Učešće na izradi Detaljnih urbanističkih i Regulacionih planova na teritoriji grada Beograda
  • Članica Društva konzervatora Srbije