Pomoćnik direktora

Godina rodjenja: 1962
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
Radno iskustvo:

 

 

1990 – 1995 zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na mestu asistenta-pripravnika na Katedri za urbanizam
1995 – 2002 radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda na poslovima zaštite prostornih kulturno-istorijskih Celina i Celina pod prethodnom zaštitom
2002 – 2003 upućena na rad u Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije gde radi kao Rukovodilac Sekora za kulturnu baštinu
2003 – 2004 na mestu direktora JP “Beogradska tvrdjava”
2005 – radi u Zavodu za zaštitu spomenika culture grada Beograda u Odeljenju za dokumentaciju
Reference:
• Urbanističko planiranje i zaštita kulturnih dobara:
-saradnja na izradi urbanističkih planova i projekata (Dedinje, Bulevar kralja Aleksandra, Kosančićev venac, GP Beograda 2021…)
– implementacija urbanističkih planova (DUP Knez Mihailove ulice,….)
Projektovanje:
– više idejnih projekata rekonstrukcije objekata pod prethodnom zaštitom u Beogradu
– izrada inicijalnih projekata za donatore (istraživanja, sanacije i restauracije više spomenika kulture na Kosovu i Metohiji)
• Medjunarodna saradnja:
– učestvovala u organizaciji prve Ekspertske misije UNESCO-a na Kosovu i Metohiji (mart 2003)
– organizovala sprovodjenje medjunarodnog projekta zaštite dela živopisa Pećke patrijaršije u saradnji sa NVO “Intersos” iz Rima
– bila član Ekspertske delegacije SR Jugoslavije na VIII Konferenciji UN za standardizaciju geografskih naziva (Berlin, avgust 2002)
– bila član delegacije Srbije i Crne Gore na XXII sednici Ekspertske grupe UN za geografske nazive (NJujork, april 2004)
Upravljanje kulturnim dobrima:
– kao direktor JP “Beogradska tvrdjava” bavila se aktuelnim imovinsko-pravnim pitanjima na Beogradskoj tvrdjavi i izradila predloge mehanizama upravljanja ovim spomenikom kulture
Ostalo:
• član Društva konzervatora Srbije
• član NVO Centar za zaštitu prirodnog i kulturnog nasledja Kosova i Metohije „Mnemosune“
• član Radne grupe Vlade Srbije za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji