2017. Protokol o saradnji sa Direkcijom za građevinsko zemljište
2015. Protokol o saradnji sa Sekretarijatom za privredu
2011. Protokol o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd u vezi sa spomenicima iz Prvog svetskog rata na Krfu
2010. Protokol o saradnji sa Gradskom opštinom Zemun na realizaciji projekta zaštite, uređenja i korišćenja Livnice „Pantelić“
2010. Protokol o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd
2007. Protokol o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu
2018. Protokol o saradnji sa Fondacijom Milan Zloković
2019. Protokol o saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti