2017. Saradnja sa Ambasadom Francuske i Udruženjem za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français na obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu.

2017. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na izvođenju radova na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrđavi.

2016. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Projekta rekonstrukcije, restauracije i prezentacije Česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrđavi

2016. Saradnja sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Idejnog projekta rekonstrukcije u restauracije Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi.

Saradnja sa Kantonalnim zavodom u Sarajevu, vezano za radove na Bajrakli džamiji u Beogradu
U saradnji sa jedinicom za obnovu Starog mosta u Mostaru; organizovana izložba sa predavanjem u zgradi Skupštini grada Beograda

Saradnja sa Restauratorskim zavodom Hrvatske u u Zagrebu, vezano za problem sanacije i restauracije spomenika Zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, vajara Ivana Meštrovića

Saradnja sa Muzejom arhitekture u Ljubljani, u cilju dobijanja dokumentacije za elaborat za proglašenje Crkve Sv. Antuna u Beogradu, arhitekte Plečnika