Јавне набавке 2020. година

2020. година

Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел

централизована јавна набавка

 1. Обавештење о закљученом уговору

Услуге мобилне телефоније

централизована јавна набавка

 1. Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка електричне енергије – партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

 централизована јавна набавка

 1. Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге штампања

ЈН 04/2020

отворени поступак

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације
 4. Конкурсна документација – пречишћен текст
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2
 7. Одлука о додели уговора – партија 1
 8. Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка тонера

ЈН 03/2020

јавна набавка мале вредности

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка тонера и канцеларијског материјала

 ЈН 02/2020

 Јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о обустави поступка – партија 1
6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

ЈН 01/2020

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавешетење о закљученом уговору