Јавне набавке 2019

2019 година

Услуге штампања

ЈН 18/2019

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора за партију 1
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Набавка рачунара и штампача

ЈН 17/19

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора за партију 1
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Услуге туристичке агенције  – Стручно путовање у Париз ради реализације изложбе “Модерна Београда“ и Споменик захвалности Француској Завода за заштиту споменика културе града Београда у Културном центру Србије у Паризу

ЈН 16/2019

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Израда техничке документације за санацију и рестаурацију фасада и крова зграде Привредног суда у Београду

ЈН 15/2019

Отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Aдаптација и унапређење осветљења на Гробљу ослободилаца Београда 1944

ЈН 14/2019

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санaцији кровне куполе, равног крова и фасаде) 

JН 13/2019

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понудa

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге обезбеђења имовине и лица

JН 12/2019

јавна набавка мале вредности 

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Израда техничке документације за зграду Команде ваздухопловства у Земуну

JН 11/2019

Отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

 

3D ласерско скенирање објеката

ЈН 10/2019

јавна набавка мале вредности 

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика “Победник“ на Београдској тврђави
ЈН 09/2019
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понудa

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору
5. Одлука о измени уговора
6. Одлука о измени уговора

Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санaцији кровне куполе, равног крова и фасаде

ЈН 08/2019

отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација – пречишћен текст
6. Додатно појашњење конкурсне документације бр.2
7. Одлука о обустави поступка
8. Обавештење о обустави поступка

 

Израда документације за потребе пројекта санације и рестаурације гробља Ослободилаца Београда 1944

ЈН 07/2019

отворени поступак

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на замени и рестаурацији фасадне столарије зграде Завода за заштиту споменика културе града београда

отворени поступак

ЈН 06/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика  “Победник“ на Београдској тврђави

отворени поступак

ЈН 05/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка
4. Обавештење о обустави поступка

 

Набавка рачунарске опреме

јавна набавка мале вредности

ЈН 04/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге штампања

јавна набавка мале вредности

ЈН 03/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Измена конкурсне документације – пречишћен текст
5. Измена конкурсне документације
6. Одлуку о додели уговора – партија 1
7. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о закљученом уговору за партију 1
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

Набавка тонера и канцелариског материјала

јавна набавка мале вредности

ЈН 02/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о закљученом уговору – партија 1
6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика кутуре града београда

Jавне набавке мале вредности

ЈН 01/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору