Јавне набавке 2018. година

JAВНЕ НАБАВКЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Eлектричнa енергије – партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњe
1. Обавештење о закљученом уговору
Услуге мобилне телефоније
1. Обавештење о закљученом уговору
Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел
1. Обавештење о закљученом уговору

Израда документације постојећег стања са претходним истраживањима простора Гробља ослободилаца Београда 1944

отворени поступак

БРОЈ: 12/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијска опрема – набавка опреме за чување и архивирање документације

Jавнa набавкa мале вредности

ЈНБР: 11/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Извођење додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту спомeника културе града Београда,

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈНБР: 10/2018

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

ПРОЈЕКАТ СТАТИЧКЕ САНАЦИЈЕ СПОМЕНИКА ПОБЕДНИК НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

Јавнa набавка мале вредности

ЈН БРОЈ: 09/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА СПОМЕНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Јавнa набавка мале вредности

ЈН БРОЈ: 08/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

Јавнa набавкa мале вредности

ЈН БРОЈ: 07/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
8. Обавештење о наставку поступка јавне набавке мале вредности
9. Обавештење о закљученом уговору

 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Јавна набавка радова

ЈН БРОЈ: 06/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору
6. Одлука о измени уговора

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА – ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 05/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 04/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 2
5. Одлука о додели уговора за партију 1
6. Одлука о додели уговора за партију 2
7. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
8. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 03/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр 1
4. Објашњење бр 2
5. Одлука о додели уговора за партију 1
6. Одлука о обустави поступка за партију 2 
7. Обавештење о обустави поступка
8. Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 02/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Објашњење бр. 1
5. Измена конкурсне документације
6. Конкурсна документација
7. Одлука о додели уговора за партију 1
8. Одлука о додели уговора за партију 2
9. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
10. Обавештење о закљученом уговору за партију 1


Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 

Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 01/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр.1
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Објашњење бр. 2
7. Измена конкурсне документације бр. 2
8. Конкурсна документација пречишћен текст бр. 2
9. Објашњење бр. 3
10. Обавештење о закљученом уговору