Јавне набавке 2017. година

Претходно обавештење

 

Извођење радова на санацији и рестаурацији споменика захвалности Француској, парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд
отворени поступак

БР ЈН 18/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр. 1
4. Објашњење бр. 2
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору
7. Одлука о измени уговора


Извођење додатних – непредвиђених услуга текућег одржавања Документационог центра Завода за заштиту спомeника културе града Београда,

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈНБР: 17/2017

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4, Обавештење о закљученом уговору


ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ УМЕТНИЧКОГ ПАВИЉОНА “ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ“
Мали Калемегдан бр. 1 у Београду
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН БР: 16/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ, РЕСТАУРАЦИЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОСТАТАКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈНБР: 15/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Додатно појашњење конкурсне документације
5. Конкурсна документација – пречишћен текст
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЗГРАДЕ МАГИСТРАТА У ЗЕМУНУ, МАГИСТАРСКИ ТРГ БРОЈ 3
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈНБР: 14/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИОНОГ ЦЕНТРА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВБР: 13/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Конкурсна документација – прећишћен текст
4. Измена конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 12/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Додатно појашњење и измена
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
6. Конкурсна документација – пречишћени текст
7. Одлука о додели уговора за партију I
8. Одлука о додели уговора за партију II
9. Обавештење о закљученом уговору за партију I
10. Обавештење о закљученом уговору за партију II

 


УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТОВА ПУБЛИКАЦИЈЕ – КАТАЛОЗИ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И НАСЛЕЂЕ XVIII
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 11/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 10/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговоруЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕВОЂЕЊЕ QR КОДОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 9/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде
4. Одлука о додели уговора
5. Oбавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЗЕМУНСКОМ ГРОБЉУ
ЈНМВ БР: 8/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору


Претходно обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 7/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 6/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка за партије 1 и 3
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1 И 3
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
7. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ПЛОЧИЦА – ОЗНАЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ QR КОДОВИМА
ЈНМВ БР: 5/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЂЕЊЕ QR КОДОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 4/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и објашњења
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Измена конкурсне документације
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Додатне информације и појашњења
8. Додатне информације и појашњења
9. Одлука о додели уговора
10. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАСТАВАК ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ И ПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ БР: 3/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ БР: 2/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Додатно појашњење
6. Продужење рока
7. Канцеларијски материјал, објашњење бр. 2
8. Канцеларијски материјал измена конкурсне документације
9. Канцеларијски материјал – обавештење о продужењу рока
10. Конкурсна документација – пречишћен текст
11. Одлука о додели уговора
12. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
ЈНМВ БР: 1/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору за партију 3
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1,2 и 4