Јавне набавке 2016. година

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ 1912-1918 У ОКВИРУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

БРОЈ JNMV: 1.3.8/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење бр 1.
4. Одлука о додели партије 2,4 и 5
5. Обавештење о закљученом уговору за партије 2,4 и 5
6. Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3


 

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Штампање ‘’ Каталога 10 споменика културе’’

БРОЈ JNMV: 1.2.2/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно објашњење
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока
6. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА ‘’Наслеђе’’ бр. 17

БРОЈ JNMV: 1.2.3/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно објашњење
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока
6. Додатно објашњење бр. 2
7. Одлука о додели уговора
8. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ ЈНМВ – 1.2.5/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и појашњења
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ТАБЛЕ СА QР КОДОМ И НОСАЧЕМ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

BРОЈ JНМВ – 1.2.4/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЂЕЊЕ ТЕКСТОВА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (JНМВ) БРОЈ 1.2.6/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закључењу уговора


Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал br. 1.1.4/2016

1. Позив за подношење понуда
2. Питања и одговори
3. Обавештење о продужењу рока
4. Измена позива за подношење понуде
5. Додатно појашњење конкурсне документације
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о издатој наруџбеници
8. Обавештење о издатој наруџбеници


Јавна набавка мале вредности

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) БРОЈ: 1.2.1/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/2016/II

КОНСОЛИДАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ОСМАТРАЧНИЦЕ СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА – ПИОНИРСКИ ПАРК

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/2016

КОНСОЛИДАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ОСМАТРАЧНИЦЕ СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА – ПИОНИРСКИ ПАРК

1. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
3. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
4. OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 1.1.1
Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору