Јавне набавке 2014. година

Јавна набавка мале вредности

Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 15
Јавна набавка број: 14/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Штампање Kаталога за 10 споменика културе
Јавна набавка број: 13/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на припреми и уређењу терена на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 12/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на изради приступних стаза и обнови застора око Спомен обележа из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 11/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на консолидацији споменика, обнови исписа и изради нових плоча са исписом на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 10/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење браварских радова на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 09/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на рестаурацији камених споменика на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 08/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 07/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 06/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Питања и одговори
5. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 05/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Измене конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Питања и одговори
7. Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Јавна набавка мале вредности

Физичко-техничко обезбеђењe и прoтивпожарна заштита у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан 14 у Београду на период од годину дана
Јавна набавка број: 03/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 04/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Извођење додатних – непредвиђених радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности
НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL
Јавна набавка број: 01/14

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученoм уговору 01-лож уље