Јавне набавке 2013. година

 


Јавна набавка мале вредности
Штампање Kаталога за 10 споменика културе
Јавна набавка број: 06 /13

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1. Питања и одговори


Јавна набавка мале вредности
Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 14
Јавна набавка број: 05 /13

Позив за подношење понуда
Наслеђе- конкурсна документација

1. Питања и одговори
2. Питања и одговори


1. Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу
Отворени поступак
Јавна набавка број: 04 /13

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Скице и фотографије

1. Питања и одговори
2. Питања и одговори